درباره فروشگاه موج

مدیر و صاحب امتیاز فروشگاه

عبدالحمید شکری

اطلاعات و زمینه کاری فروشگاه موج

فروشگاه موج با سابقه ۱۷ سال کار در زمینه ارایه ملزومات بهداشتی ساختمانی و آشپزخانه در راستای بهبود ارایه خدمات این وب سایت را با هدف آموزش و فروش محصولات خود به تمام مردم ایران راه اندازی نموده است

عمده فعالیت ما در ابتدا آموزش و فروش دستگاه های آب تصفیه ساختمانی بوده که در نظر داریم تمامی محصولات بهداشتی ساختمان و آشپزخانه را به فروش برسانیم

گذری در فروشگاه موج