نحوه ثبت سفارش

در حال حاضر شرکت پخش چینی بهداشتی موج تنها سفارش های تلفنی را می پذیرد. فروش به صورت کلی و عمده برای فروشگاه ها و ساختمان ها میسر است.

جهت ثبت سفارش می توانید با شماره تلفن های زیر تماس حاصل نمایید:

تلفن ثابت : 07633318076

تلفن همراه : 09179500060